Thử sức cùng cao thủ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BIỆT CON NGƯỜI QUA NGÔN NGỮ

0

Tăng Quốc Phiên chỉ rõ, “nếu như những người có lời lẽ trơn tru, thì không nên dùng”, ông chỉ ra lời lẽ thường bộc lộ bản tính của con người. Ông cho rằng: “Trời đất vận hành, quổc gia tổn tại, thánh hiển lập nghiệp; lâu dài trường cửu là do thành thực. Lòng thành thực là cái gốc của muôn vật”.

>>> Nhiều thông tin hơn tại bán nhà hải phòng

Bởi vậy Tăng Quốc Phiên nhắc nhở chúng ta: “Dụng binh cửu tắc kiêu đoạ tự sinh, kiêu đoạ tắc vị hữu bất bại giả. Cần tự sở dĩ y đoạ, thần tự sở dĩ y kiêu, nhị tự đương tiên, tu hữu nhất thành tự dĩ lập chi bản. Lập ý yếu tương thử sự chi đắc thấu, biện đắc xuyên. Tinh thành sở chí kim thạch diệc vi, quỷ thần diệc tị, thử tại kỷ chi thành dã.

Image result for con người

Nhân chi sinh dã trực, giữ vũ viên chi giao tiếp, vưu quý hồ trực. Vãn viên chi tâm, đa khúc đa oai, đa bất thản bạch, vãng vãng giữ võ viên bất tương thuỷ nhũ. Tất tận khứ oai khúc tư ai, sự sự thôi tầm trí phúc, sử võ nhân thô nhân, thản nhiên vô nghi, thử tiếp vật chi thành dã. Dĩ thành vi chi bản, dĩ cần tự thận tự vi chi dụng, thứ kỷ miễn vu đại lệ, miễn vu đại bại”.

>>> Đọc thêm về bán nhà mặt phố

Còn về cách dùng người Tâng Quốc Phiên chỉ rõ: “Quan nhân chi đạo, dĩ pháp thực liêm giá vi chất. Hữu kỳ chất nghi phụ dĩ tha trường, tư vi khả quý. Vô kỳ chất, nghi trường sở diệc bẫt túc thị.

>>> Chi tiết về mặt bằng kinh doanh

Cam thụ hoà, bạch thụ thái, cổ nhân sở vị vô bản bất lập, nghĩa hoặc tại thử”, “tướng lĩnh chi phù hoạt giả, nhất ngộ nguy hiểm chi tế, kỳ tinh thần chi phi việt, túc dĩ giao hoặc quân tâm; kỳ ngôn ngữ chi viên hoạt, túc dĩ hào loạn thị phi, hồ sở quân lịch bất hỷ dụng thiện thuyết thoại chi tương”

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.