Thử sức cùng cao thủ

tiến lên Archive

Đánh bài tiến lên đếm lá còn tại tiến hành , một người hỏa tinh, không có gì □□, ngược lại xu gần cho -Làm ruộng văn- Vậy bình thản, nhưng chỉ có tương đương lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Một người đánh bài tiến lên và tiếp một người vấn đề giải quyết dễ dàng, học game ta la và cho bá nam chủ ổn định thả cơ trí sổ ngày ở quá, thỉnh thoảng nói lao cùng phun tào làm cho mọi người buồn cười, mơ hồ có thể nghe thấy cái khác trong xe phiêu ra tiếng cười. Phan Minh đều chơi game ta la và đã quên ăn đồ ăn vặt, nháy mắt không nháy mắt nhanh trành màn hình……Cũng [&hellip

Read Post